berghut Koča pri Savici - berghut Dom na Komni - Planina Govnjač

Koča pri Savici - Dom na Komni - Planina Govnjač

Koča pri Savici - Dom na Komni Hütte - Planina Govnjač

mountain hut Koča pri Savici - mountain hut Dom na Komni - Planina Govnjač

11 ROUTE

berghut Koča pri Savici - berghut Dom na Komni - Planina Govnjač  Koča pri Savici - Dom na Komni - Planina Govnjač  Koča pri Savici - Dom na Komni Hütte - Planina Govnjač  mountain hut Koča pri Savici - mountain hut Dom na Komni - Planina Govnjač

START Koča pri Savici

Komna
View from Komna upon Bohinjsko jezero