RASTLINE


V drugem delu knjige so fotografije rastlin. Ta knjiga ni namenjena znanstvenemu proučevanju rastlin, temveč je predvsem zbirka fotografij rastlin, ki ponazarja pestrost in lepoto Bohinja. To območje sodi v alpski kras, kjer uspeva več kot 1000 rastlinskih vrst,

kar ga uvršča med tovrstno najpestrejše predele Evrope. Rastline so razvrščene po barvi cvetov, znotraj teh kategorij pa sledijo vrstnemu redu družin kot je objavljen v Mali flori Slovenije. Ureditev po barvi bo olajšala prepoznavanje rastlin, čeprav je včasih težko povsem jasno razvrstiti modro ali rdečecvetoče rastline. V pomoč pri določitvi bodo tudi višina rastlin, obdobje cvetenja in razširjenost. Vse fotografije so bile posnete v Bohinju.

Traunsteinera globosa
Traunsteinera globosa
Knotsorchis - navadna oblasta kukavica - Kugelorchis - Globe Orchid
Lilium martagon
Lilium martagon
Turkse lelie - turška lilija - Türkenbund-Lilie - Martagon Lily
Sempervivum tectorum subsp. tectorum
Sempervivum tectorum subsp. tectorum
Huislook - navadni netresk - Dach-Hauwwurz - Common Houseleek
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra
Rood bosvogeltje - rdeča naglavka - Rotes Waldvögelein - Red Helleborine
Rhodothamnus chamaecistus
Rhodothamnus chamaecistus
x - navadni slečnik - Zwerg-Alpenrose - Dwarf Alpenrose
Petrocallis pyrenaica
Petrocallis pyrenaica
x - pirenejski kamnokras - Steinmückel - Pyrenean Whitlow Grass
Rosa glauca
Rosa glauca
Bergroos - rdečelistni šipek - Rotblättrige Rose - Glaucous Dog Rose
Lilium carniolicum
Lilium carniolicum
x - kranjska lilija - Krainer Lilie - Carniola Lily
Allium carinatum subsp. carinatum
Allium carinatum subsp. carinatum
Berglook - gredlati luk - Gekielter Lauch - Keeled Garlic
Cyclamen purpurascens
Cyclamen purpurascens
Alpenviooltje - ciklama - Alpenveilchen - Alpine cyclamen
Scorzonera rosea
Scorzonera rosea
x - rožnati gadnjak - Rosenrote Schwarzwurzel - x
Hacquetia epipactis
Hacquetia epipactis
x - navadno tevje - Schaftdolde - Dwarf Masterwort
Orchis militaris
Orchis militaris
Soldaatje - čeladasta kukavica - Helm-Knabenkraut - Military Orchid
Asplenium ruta-muraria
Asplenium ruta-muraria
Muurvaren - pozidna rutica - Gewöhnliche Mauerraute - Wall-rue